Auke de Boer speelt La Cumparsita op het carillon van de Martinitoren, 22-9-1998